Herken je een of meerdere van onderstaande kenmerken bij jouw kind:

 • teruggetrokken / verlegen
 • angstig / wantrouwend / snel onveilig voelend
 • onzeker / overschreeuwen
 • slachtoffer van pesten of zelf dader van pesterijen
 • moeite met sociale vaardigheden en sociale weerbaarheid
 • (hoog)begaafdheid of juist (zeer) moeilijke lerend
 • onhandelbaar
 • problemen met agressiebeheersing (agressieregulatie)

Ik leer kinderen en tieners (weer) in zichzelf te geloven en blij te zijn, waardoor ze opgroeien tot succesvolle volwassenen. Alle kinderen zijn bij ShoShin welkom, met en zonder ‘label’.

Tevens begeleid ik ouders en leer ik professionals (consulenten, pedagogen, leerkrachten, therapeuten, (kinder)psychologen en andere beroepsbeoefenaars) hoe ze zichzelf als instrument kunnen inzetten om het zelfvertrouwen en de ontspanning te vergroten bij (hun) kinderen en verder te kijken dan ‘het probleem’.

Wat ik als belangrijkste uitgangspunt neem, is het wezenlijk contact maken met jezelf en het kind, praten met het verstand, maar vooral (opnieuw) contact maken met je gevoel en je lichaam. Als hulpmiddel maak ik vaak gebruik van mijn topsportachtergrond en karate.

Houdt jouw kind (nog) niet van karate? Is dat een stap te ver? Geen probleem! Ik begeleid kinderen en tieners ook 1-op-1 of in groepen die gericht zijn op het vergroten van sociale competenties.

Deze begeleiding geef ik op mijn eigen locatie in Hilversum of op locatie bij de opdrachtgever (alleen bij instellingen, scholen en bedrijven).

Maar ook als je gewoon op zoek bent naar een leuke, gezellige en sociale karateclub in Hilversum voor je zoon of dochter ben je bij ShoShin van harte welkom!

Kortom, wie kunnen bij ShoShin terecht?

 • Kinderen die karate willen leren
 • Kinderen en tieners die door omstandigheden vastlopen (thuis, op school, etc.)
 • Vaders en moeders die vastlopen in de opvoeding
 • Doorverwijzers (intern begeleiders, huisartsen, etc.)
 • Professionals die bij de behandeling van een kind complementaire begeleiding nodig hebben of zelf willen doorgroeien in hun professionele ontwikkeling

Ik bied groepsprogramma’s of individuele trainingen/coaching aan in sociale weerbaarheid, sociale vaardigheden en (aangepaste) karate. Het liefst zo laagdrempelig mogelijk.

Ik heb mijzelf verzekerd van een superteam om mij heen dat jou en mij bijstaat als we het even niet meer weten.

Wij zijn erkend door de Karate-Do Bond Nederland (KBN)

Aansluitnummer: 05-209.